DOKUMENTY

Zde si můžete stáhnout všechny potřebné dokumenty týkající se našeho klubu, jako jsou přihláška nebo zápisy z výročních schůzí apod. Všechny přílohy jsou ve formátu .pdf

Přihláška do Klubu Českých Turistů


Zprávy o činnosti odboru


Zprávy o hospodaření


Zprávy kontrolora