O KČT Mnichovo Hradiště

Mnichovohradišťský odbor Klubu českých turistů má za sebou bezmála tři roky svého fungování (zakládací schůzka proběhla 15. února 2018). Během té doby jsme do svých řad nalákali na padesátku turistů různého věku - od tříleté holčičky přes dospěláky až po seniory. Pro mnichovohradišťskou i přespolní veřejnost jsme uskutečnili řadu akcí. Výlety plánujeme od března do listopadu a jsou mezi nimi i výlety seniorské, vodácké, dětské či kombinované cyklo-pěší.

Na naší zakládací schůzce jsme se přihlásili i k tomu, že bychom se kromě výletní činnosti rádi zaměřili i na zvelebování okolí turistických cest (ale nejen jejich) - zapojujeme se tedy do celostátní dubnové akce Ukliďme Česko, pomáháme při zvelebování pláže u Jizery, uklízíme kolem srubů Jizery, zasadili jsme krásné duby u Přestavlckého rybníka, podíleli jsme se na výsadbě třešňové aleje. Člen našeho výboru Jiří Janda je zároveň značkařem, z jeho iniciativy a v součinnosti s městem Mnichovo Hradiště bylo zrušeno torzo místního okruhu a připravujeme přeznačení různých, dle našeho názoru nevhodných úseků turistických tras v Mnichově Hradišti a jeho bezprostředním okolí. 

A protože na našich výletech leccos vidíme a k lecčemu se vyjádříme, uvedli jsme do akce např. obnovu haškovského památníku pádu ze skály, na které spolupracujeme s místním muzeem. Od června 2019 se živě zajímáme o Údolí snů, jež jsme ve spolupráci s Lesy ČR lépe zpřístupnili veřejnosti. Více se o našich projektech můžete dočíst zde.

Upřímně doufáme, že radost z plánování všech akcí se přenáší i na vás, jejich účastníky. Zpětnou vazbou, že to snad "děláme dobře", jste pro nás právě vy, účastníci našich výletů, kteří přijdete poprvé, i vy, kteří s námi chodíte opakovaně. Věříme, že se spolu brzo potkáme na některém z našich výšlapů. 

Náš tým

MARKÉTA TOMÁŠOVÁ

V mnichovohradišťském odboru KČT zastávám funkci předsedkyně, ale také administrativní pracovnice, redaktorky, korektorky, spisovatelky, fotografky, správkyně FB, hlídačky termínů a "drába". Dodnes se nemůžu ubránit pocitu uspokojení z toho, jak skvělá parta vznikla po první ustavující únorové schůzi KČT roku 2018. Již od dětství jsem trávila maximum volného času v přírodě, na výletech kratších i delších... nejprve s rodinou, posléze s kamarády, následně jsem se coby průvodkyně dostávala stále dál i mimo hranice naší krásné vlasti. Pravda, v posledních letech se mé výlety a výjezdy orientovaly na akce rodinného typu, ale mé dcery rostou, naše obzory se rozšiřují, kilometry přibývají... Díky svému působení v mnichovohradišťském odboru mám šanci potkávat se s podobně smýšlejícími lidmi, vydávat se na toulky do bližšího i vzdálenějšího okolí či se aktivně podílet na zkrášlování okolí cest. Na svá bedra jsem si mj. vzala i organizaci výletů rodinného charakteru, ne příliš náročných, pro rodiny s dětmi, na kterých si rodiče odpočinou a jejich ratolesti se zabaví mezi sebou. Baví mě pro děti připravovat různé úkoly, schovávat poklady či vymýšlet zajímavé šifry, jež je dovedou k cíli jejich cesty. Zúročila jsem tak svou původní profesi učitelky.

TOMÁŠ TRKOLA

"Není špatného počasí, jen špatně oblečeného turisty!" To je mé motto, kterým se řídím jak u soukromých výletů, tak i u výletů pro náš klub. Mám rád dálkové pochody, přechody hor po hřebenovkách, rád nalézám zapomenutá místa, staré cesty a případně jejich historii. Na svých cestách rád pozoruji přírodu, život v trávě, květy rostlin, formování krajiny, snažím se být toho všeho součástí a užívat si ty chvíle. Často je na mých výletech "cesta můj cíl", což je další mé oblíbené motto. V rámci našeho odboru se snažím připravovat většinou výlety, které jsou svou náročností schůdné jak pro seniory, tak i pro členy školou povinné. Proto vás rád všechny na těchto výletech uvítám. Do výboru mnichovohradišťského KČT jsem se dostal čirou náhodou, když jsem se ze zajímavosti účastnil zakládající schůze. Osobně mě v tu dobu lákala společnost podobně smýšlejících lidí i vidina toho, že s jejich pomocí budu moci blíže poznat širší krajinu Mnichova Hradiště, jelikož pocházím z Kutné Hory. Kromě činností obvyklých pro všechny členy výboru, jako je organizace výletů, vylepování plakátů, zalévání našeho dubu u Přestavlckého rybníka, se starám o naše webové stránky.

JIŘÍ JANDA

Ačkoliv jsem do svých 27 let vyrůstal a dospíval v nedalekém Bakově nad Jizerou, do Mnichova Hradiště mě to vždy táhlo. Přes Hradiště často vedly mé cesty do Českého ráje, kam dodnes nesmírně rád podnikám pěší nebo cyklistické výlety. Můj zájem o turistiku se probudil zejména na střední škole, a to konkrétně v hodinách českého jazyka při výkladu o Karlu Hynku Máchovi a jeho romantických a několik dnů trvajících výpravách do krásných koutů naší země. Sbalit si batoh, vyrazit na vlak a následně putovat naší krásnou přírodou je pro mě tím nejlepším způsobem, jak dobít baterky. A protože mě vždy na neznámých trasách dovedlo do cíle dokonalé turistické značení, rozhodl jsem se před čtyřmi lety rozšířit řadu mladoboleslavských značkařů a v našem kraji pokračovat v tradici turistického značení. Vstup do Klubu českých turistů tak pro mě byl přirozeným krokem. A na co konkrétně se v našem klubu zaměřuji? Zpravidla na organizaci delších pěších výletů a na tvorbu plakátů.

HELENA PÖLLOVÁ

Lásku k turistice ve mně vypěstovali rodiče. V naší rodině bylo zvykem vyrážet každou neděli na výlet, dnes jsem neděle vyměnila za všední dny, kdy na turistických místech nebývá tolik lidí. Touhu poznávat nová místa jsem rozšířila i o cizí země. Ale nejvíce kilometrů jsem zdolala v rodné zemi. Před dvěma lety mě zlákala upoutávka na schůzku k obnovení Klubu českých turistů v Mnichově Hradišti, kde jsem se přihlásila do výboru mezi mladé lidi s tím, že se pokusím organizovat výlety pro seniory. Plánování turistických cílů, tras i dopravního spojení mi zabere hodně času, ale tato činnost mě baví a vše připravuji s láskou a nadějí, že se výlety budou líbit i ostatním a že poznají nové lokality nebo se naopak znovu podívají na dávno již navštívená místa. Na výletech se pak snažím fotoaparátem zachytit zajímavé momenty, památky, přírodu a nejraději fotím staré kořeny stromů.

ONDŘEJ ŠINDELÁŘ

Jsem poměrně čerstvá náplava - do Mnichova Hradiště jsem doplul z podhůří Šumavy. Výlety s rodiči do šumavských hvozdů pravděpodobně zažehly mou turistickou vášeň. Během svých formujících let jsem často vyrážel i na vzdálenější cesty do různých koutů světa, obvykle s batohem na zádech, stopem, vlakem nebo pěšky. Na zašlou slávu místního Klubu českých turistů jsem narazil poměrně záhy po příchodu do Mnichova Hradiště v roce 2016, během své práce na radnici. Zároveň jsme se tehdy "na městě" pustili do obnovy polních cest v okolí. Po diskusi s Markétou Tomášovou a mojí ženou Martinou Kulíkovou pak uzrál společný nápad činnost KČT ve městě obnovit, začít znovu pořádat výlety a vrátit se také k "okrašlovací" tradici KČT. To se po úspěšné zakládající schůzi v únoru 2018 povedlo a začala se formovat bezva parta se spoustou nápadů. V KČT jsem si vzal na starost pokladnu a pořádám především vodácké výlety po Jizeře. Nejraději se však účastním pěších výletů svých kolegů, které vedou neprobádanými cestami. Okouzlilo mě dříve uzavřené Ralsko se svými hlubokými lesy i krásnými loukami. A i nadále, pokud mi to časové možnosti a blízcí umožní, rád vyrážím dál, třeba do odlehlých hor, které mě již od mládí naplňují klidem a štěstím.

rbhrt