Projekty našeho KČT

Jsme si vědomi toho, že je nutné pečovat o krajinu, ve které žijeme a z níž čerpáme energii, a zkrášlovat ji. Proto se naše činnost neomezuje pouze na pořádání výletů, ale například i na úklid přírody (naše pravidelné zapojení do dubnové akce Ukliďme Česko) či propagaci přírody a přírodních věd. Jedním z takových počinů je projekt geostezky Po stopách kamenů... u Základní školy Studentská, o kterém se můžete dočíst níže, nebo zkrášlení Údolí snů, o němž se budete moci dozvědět více podrobností v nejbližších týdnech. Probíhajícím a dlouhodobým "projektem" je náš dub u Přestavlk, který byl vysazen v listopadu 2019 a o jehož pravidelné zavlažování především v letních horkých dnech dbáme. A náš další plánovaný projekt? Například osazení okolí Mnichova Hradiště lavičkami, které si budete moci "adoptovat".