Geostezka Po stopách kamenů

Všichni zájemci o geologii (školy, zájmové organizace, individuální nadšenci...) mohou využít možnost seznámit se s geologií okolí Mnichova Hradiště. Geostezka Po stopách kamenů... u ZŠ Studentská v Mnichově Hradišti představuje 8 druhů hornin (např. pískovec, břidlici, čedič...), popisuje způsob jejich vzniku, možnosti využití i zajímavosti s nimi spjaté. Každý druh horniny můžete navštívit také přímo v přírodě. Děti k nim mohou dovést skřítci Kamínci a jejich hravě-bádavé pracovní listy (vhodné pro věkovou skupinu 5-10 let). Za pískovcem dojdete do Drábských světniček, břidlici si můžete "osahat" nejen na geostezce, ale i v Železném Brodě, s čedičem se můžete blíže seznámit na nedalekém Káčově atd.

Hravě-bádavé pracovní listy jsou ke stažení na našem webu (viz níže), případně též na webu ZŠ Studentská, projektu MAP II Mnichovohradišťsko či města Mnichovo Hradiště. K vyzvednutí jsou pak v infocentru na Masarykově nám. v jejich otevíracích hodinách.

Slavnostní otevření geostezky proběhlo 17. června 2020, nicméně práce na ní probíhaly už od podzimu 2019. Podstatná část projektu, tj. úprava terénu a osazení horninami, se stihla v zimním období, finalizace však byla "odložena" z důvodu koronavirové nákazy. Za vznikem geostezky stojí Mgr. Terezie Nohýnková (učitelka ZŠ Studentská), žáci přírodovědného a zeměpisného praktika ve školním roce 2019/2020. Projekt vznikl za finanční podpory Nadačního fondu Škoda AUTO a ve spolupráci s Klubem českých turistů, odborem Mnichovo Hradiště, městem Mnichovo Hradiště a Geoparkem Český ráj.

Hravě-bádavé pracovní listy s tipy na výlety: