Červnové výlety 2020

03.06.2020

Koronavirová opatření začínají být minulostí, na našich výletech již dýcháme volně bez roušek, přicházíme tedy s nabídkou červnových akcí, které byly naplánovány v zimě a které se již uskuteční beze změny. Podmínkou je dodržet minimální počet účastníků pod 300 osob, a pokud nebudeme členy jedné domácnosti, tak dvoumetrové rozestupy - věřím, že obě podmínky hravě zvládneme a budeme si tak moci užít naše výlety k naší plné spokojenosti. A že jich je věru mnoho!

Již tuto sobotu 6. 6. 2020 vás zveme na Klíč, 4. nejvyšší vrchol Lužických hor, na který budeme stoupat ze Svoru. Akci si pro vás připravila Jana Jedličková, vedoucí městské knihovny.

Hned poté ve středu 10. 6. 2020 vás zve Vladimíra Hančlová na svůj první seniorský výlet - projdeme se Plakánkem a dorazíme až na Branžež. Věříme, že tuto možnost projít se Plakánkem využijete, ve středu dopoledne by mohl být bez lidí!

V neděli 14. 6. 2020 jsou rodiny s dětmi srdečně zvány na výlet podél řeky Kamenice - za jejími poklady. Řeka opatruje nevídané poklady, děti si je jistě rády vyloví.

Helena Pöllová zve seniory v úterý 16. 6. 2020 na Drábovnu, méně známé skalní město, ke kterému vystoupáme z Malé Skály.

Ve středu 17. 6. 2020 nás čeká slavnostní otevření geostezky před ZŠ Studentská - stezka je dílem paní učitelky Terezie Nohýnkové a jejích žáků a vznikla pod záštitou KČT. Všichni jste srdečně zváni!

Pan farář Mach si pro zájemce o místní sakrální stavby a jejich historii připravil cyklistický výlet za kostely v okolí Mnichova Hradiště, tentokrát směrem na Klášter a Ralsko. V sobotu 20. 6. 2020 si tedy připravte svá kola, objedeme s nimi naše okolí západním směrem.

Pomyslným vrcholem naší jarní turistické sezóny (bohužel velmi omezené kvůli pandemii koronaviru) pak bude v neděli 21. 6. 2020 stopovaná pro děti - vezměte s sebou své ratolesti či vnoučata a pojďte bloumat Hradištěm po šipkách. V závěru stopované též vyhlásíme naši akci 100 jarních kilometrů - kdo jste se do této akce tedy zapojili, dejte nám prosím vědět (ondrejuv@gmail.com), ať pro vás máme odměnu.

Seniory ještě čeká tajný výlet - ale protože bude tajný, víc vám k němu nepovím Sledujte pozorně vývěsku před KLUBem, tam se dozvíte víc. Případně se nahlaste Heleně Pöllové coby zájemce o tuto akci, osloví vás sama (helena.pollova@seznam.cz).

Ke všem těmto akcím naleznete v příloze plakátky s přesnějšími údaji - s časy srazu, programem, kilometráží i vedoucím výletu. Díky skvělé spolupráci s KLUBem visí (či budou viset) všechny plakátky na vývěsce před infocentrem, prohlédnout si je tedy můžete i tam.

Za celý mnichovohradišťský odbor KČT se s vámi těším na viděnou na některé z našich akcí, věřím, že si z naší bohaté červnové nabídky vyberete.

Markéta Tomášová, KČT Mn. Hradiště