Piknik u Jizery

29.06.2024

Jarní turistická sezóna 2024 je za námi, včera jsme závěr tohoto období zpečetili při hojně navštíveném pikniku u Jizery, kde se nás sešlo rovných 30! Ani stoly a lavice se nám nedostávaly! Naštěstí naši nejmladší místo plných stolů okupovali Jizeru, takže problém s místy nebyl až tak zjevný. Zhodnotili jsme naše minulé výlety, připomněli jsme některé z těch, které se uskuteční na podzim, ale hlavně jsme se těšili se společného setkání, které nás utvrdilo v tom, že má smysl stmelovat lidi tím, co je jim vlastní – a sice pohybem. Přejeme všem našim členům, ale i příznivcům aktivní léto plné skvělých poznání a těšíme se na viděnou při některém z našich podzimních výletů!

Markéta Tomášová, KČT Mn. Hradiště