Přeložka červené turistické trasy v Mnichově Hradišti

01.08.2021

Již dlouhá desetiletí našim městem prochází Zlatá stezka spojující nejkrásnější a nejvýznamnější místa Českého ráje. Měří 119 km a vine se od Mladé Boleslavi do Jičína. Na své trase překonává údolí, lesy, skalní města a bludiště, kopce a rozhledny, potoky, ale i středověké hrady.

Podobně jako u jiných turistických cest, i v případě Zlaté stezky Českého ráje dochází čas od času k jejich částečnému přeložení, a to zejména při změně vlastníka pozemku (vlastník dotčeného pozemku totiž není povinen, sdílet ho s turisty či cyklisty). Přeložka se také realizuje při "trvalém zrušení" cesty (např. když výstavbou přehrady dojde k zaplavení údolí s významnými turistickými cestami). Trasa bývá přeložena i v situaci, že je nalezena turisticky atraktivnější cesta. A to je právě případ Mnichova Hradiště. Protože v minulých letech došlo ke zkrášlení lesoparku, mnichovohradišťský Klub českých turistů společně s vedením města požádaly ústředí KČT o souhlas s převedením červené turistické trasy právě do této lokality.

Od července tohoto roku tak nevede červená turistická cesta od náměstí k židovskému hřbitovu ulicemi Studentskou, Na Kamenci a Lesní, nýbrž ulicemi Havlíčkovou, na Hradčanech a následně zmíněným lesoparkem. Po domluvě s ústředím KČT došlo i k přeznačení cesty od náměstí k nádraží. Turisty nyní značky nevedou z náměstí do ulice Víta Nejedlého a poté za Komerční bankou doleva do ulice Jana Švermy (u Komerční banky totiž není vybudován chodník a turisté tak často vstupovali přímo do komunikace), ale na vlakové či autobusové nádraží se dostanou ulicemi Nádražní, Šlikovou a následně ulicí Jana Švermy.

Přeložka je vyznačena nejen v terénu, ale také v elektronických mapách. Na portál mapy.cz byla nová trasa zakreslena v posledních dnech. Pokud užíváte mapy.cz jako offline aplikaci staženou v mobilu, doporučujeme pravidelné stahování její aktualizace.

Přejeme Vám příjemné putování, ať už po Zlaté stezce Českého ráje nebo dalších cca 43 tisících kilometrech vyznačených českých pěších turistických tras.

Jiří Janda, KČT Mn. Hradiště