Školení vedoucích turistiky

31.03.2024

Ve dnech 8.-10. března 2024 jsme se zúčastnily školení na Svaté Hoře u Příbrami pod vedením Josefa Bicana a ostatních školitelů (letitých odborníků na oblast turistiky).

Všech 10 účastníků školení bylo v krátkosti seznámeno s historií KČT, ochranou přírody i turistickým značením. Dozvěděli jsme se, jak má správně vypadat příprava turistické akce se zdůrazněním neměnit plánovanou trasu, pokud to nevyžadují okolnosti.

Dalším bodem programu byla orientace v přírodě, práce s mapou, kompasem, buzolou, určováním světových stran - vše probíhalo prakticky v přilehlých parcích.

Bývalý předseda Středočeské oblasti KČT JUDr. Hoke nám blíže přiblížil právní odpovědnost při turistice, účastníci turistických akcí jsou pojištěni, pokud se chce někdo odpojit před skončením akce nebo zvolí jinou trasu - není již dále pojištěn. Zdůraznil také nutnost mít s sebou správně vybavenou lékárničku při každé akci. Účastníci by vždy měli být vhodně oblečeni a mít kvalitní turistickou obuv (ta většinou předejde mnoha úrazům).

Pro nás nejdůležitější částí programu byla zdravověda - zkušený záchranář a bývalý hasič nám předvedl záchranu při zástavě dechu a obnovení životních funkcí, resuscitaci jsme si prakticky vyzkoušeli a zjistili, jak je to těžké a zodpovědné.

Po absolvování všech přednášek jsme vyplňovali záludný test se 30 otázkami. Všichni jsme obstáli a nyní máme oprávnění vést turistické akce.

Během školení byla možnost prohlédnout si Svatou Horu a také jsme absolvovali komentovanou prohlídku večerní Příbramí v podání rodáka Josefa Bicana.

Velký dík patří Josefě Mašínové, která měla na starosti logistiku celého víkendu a díky níž jsme celý víkend trávili v pohodové a milé atmosféře.

H. Pöllová a J. Thorovská