Slavnostní otevření geostezky

17.06.2020

Včerejší slavnostní otevření geostezky před ZŠ Studentská bylo završením projektu, jehož historie se začala psát zhruba před rokem. Jeho autorkou je Mgr. Terezie Nohýnková, učitelka přírodopisu a chemie na ZŠ Studentská, která oslovila mnichovohradišťský Klub českých turistů, aby její projekt zaštítil. Peníze od Nadačního fondu Škoda získala na podzim, mohlo se tedy začít s přípravami - prostor byl již vytipován, nicméně sehnat horniny reprezentující Mnichovo Hradiště a jeho okolí nebylo úplně snadné. Nakonec se podařilo, 8 hornin bylo osazeno podél štěpkou vysypané stezky v průběhu zimy, zbývalo zabetonovat informační panely i vstupní infopanel, což se mělo realizovat na konci března. Leč koronavirus s plány lehce zatočil, finalizace projektu se musela odsunout na pozdější dobu. Těm pozorným z vás jistě neunikl náš příspěvek týkající se betonování na konci května (26. května 2020) - nic tedy již nemohlo zabránit slavnostnímu otevření geostezky, které bylo naplánováno na středu 17. června 2020 od 17 hodin. Počasí nám přálo, potěšila nás i hojná účast zájemců z řad rodičů s dětmi i členů Klubu českých turistů. Na úvod promluvila Markéta Tomášová, předsedkyně Klubu českých turistů, odboru Mnichovo Hradiště, Blanka Nedvědická, ředitelka Geoparku Český ráj (ti pomohli s odbornou kontrolou textů pracovních listů k jednotlivým horninám), Ondřej Lochman, starosta Mnichovo Hradiště (město poskytlo svůj pozemek a přispělo finančním darem), Vladimír Čermák, ředitel ZŠ Studentská, a Kateřina Rambousková, učitelka zeměpisu ZŠ Studentská (s dětmi ze zeměpisného praktika se podílela na tvorbě pracovních listů). Řečnění skončilo, bylo možné přestřihnout pásku, vykročit na geostezku a seznámit se s jednotlivými horninami, jejich kamennými průvodci i pracovními listy s nimi spojenými. Pro přítomné byly připravené "kamenné" sušenky, děti si mohly pomalovat kamínky, vyzkoušet chůzi na pocitovém chodníčku (tj. po kamenech různých velikostí), vyskládat obrázek z kamenů či stonebalancing. A koho by náhodou nezajímaly kameny, součástí geostezky je i dendrologická část - na několika dřevinách v parčíku před ZŠ Studentská naleznete štítky s jejich jmény a QR kódy pro případ, že byste se o nich chtěli dozvědět více. Věříme, že se vám díky geostezce dostane zajímavých informací o geologii Mnichovohradišťska na jednom místě a že využijete nápadité hravě-badatelské pracovní listy, které vás za jednotlivými horninami dovedou při různě dlouhých výletech.

Markéta Tomášová, KČT Mn. Hradiště