Česko uklizeno 2024 (Dolce)

07.04.2024

V sobotu 6. dubna se na křižovatce ulic Na Příkopech a Přemyslova sešlo 20 dobrovolníků, aby se pod hlavičkou Klubu českých turistů zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Stejně jako v minulých letech i letos jsme uklízeli Dolce a třešňovku. Počasí nám vcelku přálo. Oblohu sice ještě po pátečním dešti zahalovaly mraky, ovšem s každým naším krokem se nebe stále více projasňovalo.

Po krátkém přivítání a předání základních bezpečnostních pokynů jsme vyrazili do Dolců. Odpadky jsme nesbírali výhradně u cesty, nýbrž i na přilehlých stráních a polích. To byl určitě důvod, proč jsme se už po několika stovkách metrů zastavili u pomníku z prusko-rakouské války - abychom u něj nechali dva pytle odpadků. Dolcemi jsme společně došli až do zatáčky, v minulosti velmi "bohaté" na odpad všeho druhu (a to včetně injekčních stříkaček). Letos tomu tak naštěstí nebylo. Ve zmíněné zatáčce jsme se rozdělili na dvě skupiny. První parta pokračovala přes pole podél Nedbalky, ta druhá se vydala k Turnovské ulici. Zde došlo k dalšímu rozdělení. Někdo zahnul doprava a vracel se zpátky do Mnichova Hradiště, zbytek odbočil doleva a směřoval do Hoškovic. Příkopy podél Turnovské ulice ani letos "nezklamaly". Opět jsme v nich nasbírali desítky obalů od sušenek, PET lahve či jednorázové kelímky od kávy. Znovu jsme se zamýšleli nad přístupem některých motoristů, kterým není stydno odhodit odpad z okýnka automobilu. V příkopu nás také "překvapil" nález v podobě cca 20 párů bot. Nebylo by přitom jednodušší vhodit je do kontejneru na textil? Po našem "zásahu" v Turnovské ulici jsme naplnili celkem šest pytlů (dva jsme zanechali před vjezdem do Mnichova Hradiště a čtyři v Hoškovicích u kontejnerů na tříděný odpad).V Hoškovicích došlo k opětovnému sloučení dvou skupin (té, která šla do Hoškovic podél Nedbalky, a té, která šla do Hoškovic Turnovskou ulicí). V počtu 18 lidí jsme následně prošli třešňovkou zpátky do Mnichova Hradiště. Nejčastějším odpadem, nalezeným v třešňové aleji, byly opět zbytky pytlů ze zemědělské činnosti.

Výsledkem našeho úklidu bylo celkem devět pytlů odpadu (ať zcela či jen zčásti naplněných). Ty odpoledne po našem nahlášení odvezla úklidová firma. Všem dobrovolníkům za jejich pomoc děkujeme. Naše okolí se opět stalo o něco hezčím.

Jiří Janda