Členské příspěvky

13.01.2023

Milí členové mnichovohradišťského KČT, ráda bych vás přivítala v novém roce 2023, popřála pevné zdraví a spoustu chvil strávených na společných výletech s KČT či na akcích individuálních. Ve středu 11. ledna 2023 se uskutečnila členská schůze našeho odboru, která se těšila hojné účasti. Děkuji všem přítomným. Mnozí již na schůzi využili možnost platby členského příspěvku v hotovosti a získali přelepky na své legitimace. Pokud uvažujete o tom, že si své členství zachováte i pro letošní kalendářní rok, máte možnost platby převodem (veškeré informace viz níže). V případě, že již o členství neuvažujete, dejte nám o tom prosím také vědět odpovědí na tento e-mail. Platba členského příspěvku je možná převodem na účet odboru u Fio banky: 2501471504/2010, variabilní symbol: členské číslo (viz legitimace), popř. jméno do poznámky.

Výše členského příspěvku pro rok 2023 činí:

  • Dospělý (26-60 let) - 270 Kč
  • Senior (61+ let) - 170 Kč
  • Junior (19-25 let) - 120 Kč
  • Dítě (0-18 let) - 70 Kč

Prosíme, uhraďte členské příspěvky do konce ledna. Přelepku na členský průkaz bude možné získat po zaplacení v infocentru.Všichni naši členové pak v nejbližších dnech také obdrží veškeré materiály ze členské schůze, ovšem v samostatném e-mailu.S přátelským pozdravem

Markéta Tomášová KČT, Mn. Hradiště