Péče o duby

19.07.2023

Znáte Přestavlcký rybník? A víte, že jsme na jeho břehu vysadili 3 duby ? Ten nejstarší datuje do roku 2018, zbylé dva se neuchytily, vysadili jsme tedy na podzim 2019 nové dva. A protože nám moc záleží na tom, aby se dubům dobře dařilo a vyrostly ve statné stromy, věnujeme jim zejména v teplých měsících významnou péči v podobě pravidelné zálivky . Jinak tomu není ani letos, již od června se v rámci výboru pravidelně střídáme a týden co týden dostávají stromky svůj příděl vody, aby v letních měsících nestrádaly kvůli suchu. Stromům jsme pořídili i zavlažovací vaky, ale ty původní již dosloužily, proto byly včera nainstalovány nové.

Ano, opravdu se jedná o zavlažovací vaky a nikoli o odpadkové koše, jak si v minulosti někteří "neználkové" mysleli.

Nezbývá tedy než doufat, že vaky budou i nadále sloužit svému původnímu účelu a že se námi zasazené stromy dožijí dospělosti a my jejich budoucího vydatného stínu.