Hlasování o umístění lavičky v krajině

17.05.2022

Co vám dlužíme? Přece výsledky hlasování o umístění naší třetí lavičky, na niž se podařily shromáždit finanční prostředky díky sbírce přes Darujme.cz. A protože se díky vaší štědrosti vybralo ne na jednu, ale 3 lavičky, krajinu v okolí Mnichova Hradiště již zdobí dvě lavičky (jedna v aleji vedoucí ke Káčovu, druhá pak v Dolcích).

O umístění třetí lavičky jsme nechtěli rozhodnout sami, ale vyzvali jsme vás o vyjádření vašeho názoru prostřednictvím hlasování na webu KČT. Jak to tedy dopadlo?


48 % hlasů - Budoucí cestou na Dneboh

29 % hlasů - U mostu přes Jizeru

23 % hlasů - Cestou na Vostrov


Třetí lavička financovaná KČT a vytvořená Jednotou bratrskou tedy bude umístěna u budoucí cesty na Dneboh. Leč vznik cesty, kterou město již nějakou dobu plánuje, je prozatím odsunut na podzim tohoto roku nebo jaro 2023. A až poté můžeme na místo umístit i naši lavičku. Mějte tedy strpení, lavička BUDE, jen jsme s její instalací odkázáni na vnější okolnosti.

Markéta Tomášová, KČT Mn. Hradiště


12. 3. 2022

O projektu Lavičky v krajině, s kterým přišel náš kamarád Lukáš Umáčený, a mnichovohradišťský KČT jej pomohl iniciovat, jste již určitě slyšeli. Výrobu, instalaci a péči o lavičky si vzala za své Jednota bratrská. První Lavičku v krajině si symbolicky zarezervoval náš odbor. Vzhledem k tomu, že náklady na výrobu a instalaci lavičky činí velkou část našeho rozpočtu, požádali jsme o finanční podporu členy KČT MH a další naše příznivci prostřednictvím veřejné finanční sbírky. Díky vaší štědrosti se podařilo neplánovaně vybrat ne na jednu, ale rovnou na tři takové lavičky v krajině! První z nich stojí u modré turistické trasy na Káčov, v aleji mezi parkovištěm u zámku a sychrovskou bažantnicí, druhou jsme umístili k pomníku z prusko-rakouské války v Dolcích. Kde bude stát třetí z nich je nyní právě na vás. Níže vám přinášíme tři naše tipy, kde by se lavička skvěle vyjímala. Svým hlasem tak můžete pomoci utvářet a zvelebovat naši okolní krajinu.

  1. Příležitost posedět si naproti pláži Na Kamínkách, pozorovat cvrkot u řeky, užívat si pohled s panoramatem mnichovohradišťského zámku - to vše vám nabízí náš první tip. Přiznejme si, kolik z nás napadne přejít kamenný most na druhý břeh řeky Jizery jen tak? Nyní budete mít díky pohodlnému posezení konečně důvod!
  2. Možností, jak se pěšky dostat na Vostrov, je nemnoho, avšak na jedné z nich se vám naskytne netradiční úhel pohledu na mnichovohradišťský zámek. Proč si pohled neužít odpočinkem na lavičce s Jizerou za zády? Třeba se lavička právě v těchto místech stane dalším vaším oblíbeným výletním cílem!
  3. Mezi vodojemem ve Dnebohu a polní cestou k Přestavlckému zemědělskému areálu vznikne letos nová pěšina, která by měla zkrátit pěší cestu mezi Mnichovým Hradištěm a Dnebohem, ale třeba také Drábskými světničkami. Cesta by měla být doplněna alejí, ošetřeny budou i stávající ovocné stromy. Místo kousek pod Dnebohem, kde navrhujeme umístit Lavičku v krajině, poskytuje impozantní pohled na Ještěd nebo Bezděz, ale také na blízký vrch Káčov nebo dominanty našeho města. 

HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO