Nabídka akcí na konec března a začátek dubna

20.03.2023

Milí turisté, s koncem března přicházíme i my se svou nabídkou. Ne že by předtím žádná nebyla, ale v omezené míře. Hned v úvodu připomenu, že od začátku března běží naše tradiční výzva 100 jarních kilometrů, k níž se můžete přihlásit na webových stránkách 4. ročník 100 jarních kilometrů. Její závěr vždy příjemně "oslavíme" piknikem u Jizery na konci června, zkuste se tedy zapojit, odměna je jistá. V neděli 26. března bych vás ráda pozvala na výlet do Prahy, tentokrát na Vyšehrad, příjemné a klidné místo v centru Prahy (původně byl avizovaný termín v sobotu, bohužel budu celý den na konferenci, přesunula jsem tedy akci na neděli). Následovat bude první dubnový víkend, který však předestřu již nyní: nejprve se můžete v sobotu 1. dubna přidat k již tradičnímu úklidu Dolců v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. A komu by se stýskalo po opravdovém výletu, je zván v neděli 2. dubna na výlet Petra Hladíka Na Sedlo. Podrobnosti ke všem avizovaným akcím naleznete v plakátech v příloze, případně na našem webu v Kalendáři akcí. Pokud jde o naši seniorskou sekci, Jitka Thorovská všechny zdraví, ale vzhledem ke zdravotním obtížím prozatím své výlety odkládá. Helena Pöllová zatím nerealizovala svůj tajný výlet, ale je stále v plánu. Z dubnových akcí byste určitě měli registrovat v neděli 16. dubna 6. ročník Zásadně na Zásadku, kam vás ještě pozveme. Leč věříme, že se k tomuto "zahajovacímu" výletu naší sezóny přidáte v hojném počtu. Nalákat vás chceme např. na příjemný kytarový hudební doprovod paní Zdeny Baladránové, naší členky, která již měsíce pilně nacvičuje spolu se svým kamarádem, aby byl jejich repertoár opravdu bohatý. Jménem celého výboru našeho odboru vám přeji příjemný turistický rok!

Markéta Tomášová KČT, Mnichovo Hradiště