Ohleduplně k přírodě

07.03.2021

Prosba myslivců vůči všem, kteří se pohybují zalesněnými oblastmi (např. Káčovskou bažantnicí):

"(...) Je to poslední lokalita, kde má dnes v době velké aktivity lidí v přírodě zvěř na Mnichovohradištsku alespoň trochu klidu. Výlety ve volné krajině by byly z tohoto pohledu vhodnější. Nedávné aktivity běžkařů způsobily v důsledku vyčerpání úhyn několika srn, necitlivý pohyb skupin lidí se psy krajinou také výrazně ruší zvěř, která už nemá klidový režim ani po setmění. (...)"

Rádi bychom jménem celého výboru mnichovohradišťského odboru KČT apelovali na všechny, kteří mají rádi přírodu a zvířata, aby se chovali při svých toulkách lesem OHLEDUPLNĚ ke všem živým tvorům, kteří se v přírodě vyskytují. Prosíme zejména majitele psů, aby nenechávali své miláčky v lese volně pobíhat! Nacházíme se v nelehké době plné zákazů, nicméně věříme, že tuto prosbu vezmete v potaz a budete do přírody vstupovat s respektem a s vědomím, že se na ní Vaše přítomnost nepodepisuje negativně. Jen tak budeme moci s klidným svědomím využívat všechny její dary a krásy. Děkujeme!

Markéta Tomášová, KČT Mn. Hradiště